Leverans och köpvillkor

Beställning och köp

Beställning görs med fördel via vår nätbutik. För utförliga instruktioner av köp i vår nätbutik. Vid beställning via vår nätbutik träffas avtal om köp först när www.bivarlden.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas automatiskt efter att beställningen från nätbutiken mottagits. Vid beställning via telefon eller epost träffas avtal om köp först när www.bivarlden.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. www.bivarlden.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. I alla priser ingår moms, inga andra avgifter. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som www.bivarlden.se inte råder över, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Frakt tillkommer.

Leverans

Normal leveranstid är inom 7-14 arbetsdagar från det att vi tagit emot din beställning. I de fall där vi måste beställa en vara från någon av våra leverantörer samt under högsäsong kan leveranstiden vara något längre ex. automatisk avtäcknings linje, slungor tar 1-3 månader. Kontakta vår kundtjänst om du vill makulera din beställning på info@bivarlden.se. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning vilket kan resultera i delleveranser eller att vi byter ut artikeln mot likvärdig produkt. 

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt-Öppet köp betalar kunden för tur och returfrakten. Kontakta oss alltid innan via epost. Använd alltid returblanketten som fanns med i din leverans. Du kan även ångra ditt köp innan du hämtat ut paketet. Men du betalar ändå tur och returfrakten.

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss omgående via e-post info@bivarlden.se så att vi kan göra en reklamation till leverantören. Vid fraktskada, kontakta os via epost inom 5 dagar från den dag godset hämtats ut så att vi kan göra reklamation till transportören. Efter 5 dagar godtas inte reklamationen. Anmäl även till chauffören vid hemleverans. Skicka bilder till oss på emballage och på de trasiga varorna. Fyll alltid i returblanketten som fanns med i din leverans.

Händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, utgör grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garanti

www.bivarlden.se säljer fabriksnya maskiner med garanti. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns när varan levererades. Gäller det till exempel handhavandefel, fel som uppkommit på grund av felinställning, fel som köparen orsakat själv eller då vi inte kan finna några fel debiteras köparen kostnaden för eventuell frakt och arbetskostnad.

Produktgarantin gäller inte fel som uppkommit vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende utan skriftligt godkännande av www.bivarlden.se.

Din faktura är ditt garantibevis. Förvara dokumentet väl då det behövs vid utnyttjande av garantin.